Juridiskie pakalpojumi

Iepazīšanās saruna 15 minūtes ir bezmaksas! Aicinu sarunai sagatavot jautājumus, lai tā būtu pēc iespējas jēgpilnāka un Jūs būtu ieguvējs jau pēc iepazīšanās sarunas. Pirms sarunas apdomājiet atbildes uz šiem jautājumiem:

1. Kāda ir Jūsu problēma/vajadzība?

2. Kāda ir esošā situācija?

3. Kādi dokumenti ir Jūsu rīcībā?

4. Ko Jūs vēlaties atrisināt?

5. Kāds būs vislabākais rezultāts, ko vēlaties panākt?

Juridisko pakalpojumu veidi

Attiecībām jābūt sakārtotām ar sevi, draugiem, partneriem un arīdzan ar valsti. Grūtības tveru kā izaicinājumus, tāpēc no sirds ticu, ka katrai situācijai ir risinājums. Svarīgākais ir laicīgi vērsties pēc palīdzības, ja tā ir nepieciešama un kopīgiem spēkiem tiksiem galā!

Uzņēmumu dibināšana, izmaiņu veikšana, likvidācija

1. Domājiet par uzņēmējdarbības sākšanu un neziniet kādu formu izvēlēties? Esiet pašnodarbināties un vēlaties mainīti uzņēmējdarbības formu. Aicinu vispirms uz iepazīšanās sarunu, lai saprastu kā varu Jums palīdzēt. Konsultēju par uzņēmējdarbības formas izvēli, nodokļu režīma izvēli, grāmatvedības uzskaiti, atbildu uz visiem interesējošiem jautājumiem, iesaku labākos risinājumus, kas atbilst Jūsu situācijai. 
2. SIA darbībā ir plānotas izmaiņas, piemēram, pārvacaties uz citām telpām, esošais valdes loceklis vairs neturpina darbu, vēlaties pārdot SIA, ieguldīt papildus līdzekļus SIA darbībā vai pretēji - samazināt, tad šādā gadījumā Jums ir nepieciešams sagatavot dokumentus, lai nepieciešamās izmaiņas tiktu reģistrētas arī Uzņēmumu reģistrā. 
3. SIA likvidācija. Ja vēlaties pārtraukt savu uzņēmējdarbību, tad Jums ir nepieciešams SIA likvidēt Komerclikumā noteiktajā kārtībā. Palīdzu gan ar dokumentu sakārtošanu Uzņēmumu reģistrā, gan sastādot likvidācijas pārskatu.

Fiziskās un juridiskās personas maksātnespējas process 

Konsultācija, pieteikuma sagatavošana, juridiskais atbalsts maksātnespējas procesa laikā.

Līgumu sastādīšana

Nomas, īres,uzņēmuma jeb pakalpojuma, patapinājuma, pirkuma, darba, cesijas,u.c. līgumu sastādīšana

Uzņēmumu juridiskā apkalpošana 

Konsultācijas, dažādu juridisku dokumentu sastādīšana ,izvērtēšana, ieteikumu sniegšana, pārstāvība attiecībās ar darījuma partneriem, trešajām personām un valsts iestādēs.Juridisku dokumentu sastādīšana

Vienošanās, iesniegumi, sūdzības, paskaidrojumi, u.c. juridiski dokumenti pēc nepieciešamības.

Administratīvo aktu un sodu apstrīdēšana

Apstrīdēšanas iesnieguma un pieteikuma tiesai sagatavošana.

Pārstāvība

Pārstāvība tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs, attiecībās ar trešajām personām un darījuma partneriem.

Tiesvedība

Prasības pieteikumu sagatavošana, paskaidrojumu sagatavošana, pārstāvība tiesā.

Juridisko pakalpojumu cenas*

* Norādītājām juridisko pakalpojumu cenām ir informatīvs raksturs. Provizorisko pakalpojuma cenu ir iespējams noteikt pēc bezmaksas iepazīšanās sarunas, kurā noskaidrojam, kādas juridiskas darbības ir nepieciešams veikt un kādus dokumentus ir nepieciešams sagatavot. 

Pakalpojuma cenu ietekmē kāzusa (lietas) sarežģītība un provizoriski patērējamais laiks Jūsu lietas atrisināšanai.

Iepazīšanās saruna 15min.

BEZMAKSAS

Konsultācija 1 stunda

70 EUR

SIA dibināšana

no 70 EUR


SIA grozījumi

valdes/padomes, dalībnieku, juridiskās adreses maiņa, pamatkapitāla palielināšana/samazināšana
no 35 EUR

SIA likvidācija

no 70 EUR

Līgumu sastādīšana

Nomas, īres, aizdevuma, patapinājuma, darba, cesijas, uzņēmuma jeb pakalpojuma līgums, u.c. līgumi pēc nepieciešamības
no 70 EUR

Citu dokumentu sastādīšana

Iesniegumi, sūdzības, paskaidrojumi, uzziņas u.c. dokumenti pēc nepieciešamības
no 70 EUR

Uzņēmumu juridiskā apkalpošana

t.sk. ārpkalpojuma jurists uz 1 stundu/dienu
pēc vienošanās

Fiziskās personas maksātnespējas pieteikums

no 300 EUR

Juridiskās personas maksātnespējas pieteikums

no 400 EUR

Prasības pieteikuma sagatavošana tiesai

no 200 EUR

Administratīvo aktu/sodu apstrīdēšana

no 70 EUR