Juridiskie pakalpojumi:

Iepazīšanās saruna 15 minūtes ir bezmaksas! Aicinu sarunai sagatavot jautājumus, lai tā būtu pēc iespējas jēgpilnāka un Jūs būtu ieguvējs jau pēc iepazīšanās sarunas. 

Juriste ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot advokātu un juridiskajā birojā, sniedz šādus juridiskos pakalpojumus:

 1. Fiziskās un juridiskās personas maksātnespējas process (konsultācija, pieteikuma sagatavošana, juridiskais atbalsts maksātsnespējas procesa laikā);
 

2. Uzņēmumu juridiskā apkalpošana (konsultācijas, dokumentu sagatavošana, pārstāvība attiecībās ar darījumu partneriem, valsts iestādēs);

3.  Līgumu izstrāde (nomas, īres, patapinājuma, pirkuma, darba, cesijas, laulības, uztura, u.c. līgumu sagatavošana;

4.  Uzņēmumu dibināšana, izmaiņu veikšana (konsultācija par formas izvēli, nodokļu režīma izvēle, dokumentu sagatavošanas Uzņēmumu reģistram);

5. Uzņēmumu likvidācija (dokumentu sagatavošana Uzņēmumu reģistram, likvidācijas sākuma/slēguma pārskata sagatavošana);

6. Prasības pieteikumu, iesniegumu, sūdzību u.c. dokumentu sagatavošana;

7. Pārstāvība tiesā, valsts un pašvaldību iestādēs, attiecībās ar darījumu partneriem un citām trešajām personām;

8. Administratīvo aktu, administratīvo sodu apstrīdēšana iestādē un tiesā;

 9. Darba attiecības (līgumu sastādīšana, konsultācijas par personāla jautājumiem, strīdu risināšana).