Grāmatvedības pakalpojumi:

Iepazīšanās saruna 15 minūtes ir bezmaksas! Lai iepazīšanās saruna būtu produktīva un pēc iespējas detalizētāk spētu iedot Jums cenu piedāvājumu, aicinu pirms sarunas atsūtīt provizorisko dokumentu apjomu Jūsu uzņēmumā, norādīt darbinieku skaitu, provizorisko bankas operāciju skaitu, vai esiet pievienotās vērtības nodokļa maksātājs,  no kādām valstīm ir Jūsu darījuma partneri.  statusu. Ja ir neskaidri jautājumi, iepriekš tos atsūtīt, lai pēc iespējas efektīvāk varam izmantot sarunas laiku.

Ko es piedāvāju? Pilna vai daļēja cikla grāmatvedības kārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām maziem uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem (pašnodarbinātajiem). Iespējams, ka Jūs grāmatvedību kārtojiet pašu spēkiem un ir nepieciešama konsultācija par atsevišķiem jautājumiem? Arī šādos gadījumos variet vērsties pie manis un radīšu atbildes uz visiem Jūsu jautājumiem un to, kā labāk rīkoties Jūsu situācijā.


Piedāvāju šādus grāmatvedības ārpakalpojumus:

1. ienākošo un izejošo dokumentu apstrādi;

2. bankas dokumentu apstrādi;

3. avansa norēķinu, kases dokumentu, apstrādi;

4. pamatlīdzekļu uzskaite;

5.algu aprēķins, personāla lietvedība (t.sk. darba līgumi, iesniegumi, reģistrēšana EDS);

6. deklarāciju sagatavošana (PVN, UIN, MUN deklarācijas);

7. atskaišu sagatavošana pēc vadības pieprasījuma;

8. gada pārskatu sagatavošana;

9. likvidācijas pārskatu sastādīšana;

10.konsultācijas par uzņēmējdarbības formas izvēli.

AK birojs SIA ir kompetents un zinošs grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējs, kurš Grāmatvedības likumā noteiktajā kārtībā ir ieguvis ārpakalpojuma grāmatvedības  licenci un ir tiesīgs sniegt grāmatvedības ārpakalpojumu. Atbildīgais grāmatvedis esmu es - Alīna.

Licences numurs ir AGL0001588, pārbaudīt to var šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/licenceto-arpakalpojuma-gramatvezu-registrs

Grāmatvedības pakalpojuma cenas*

*cenām ir informatīvs raksturs. Detalizētu piedāvājumu iespējams saņemt, sazinoties personīgi vai aizpildot kontaktformu.  Cenu ietekmē vairāku faktoru kopums, proti, uzņēmuma darbības veids, darbinieku skaits, pamatlīdzekļu daudzumu, ienākošo /izejošo bankas maksājumu skaitu, iesniedzamo atskaišu biežums, avansa norēķinu personu skaits u.c. apstākļi.

Iepazīšanās saruna

Bezmaksas

Mini komplekts

 no 70 EUR 

Vidējais komplekts

no 250 EUR

Lielais komplekts

no 500 EUR

SIA dibināšana, izmaiņas

no 70 EUR

Konsultācija 1 stunda

70 EUR

Juridiskie pakalpojumi no 70 EUR